Posto de Saude Boa Esperanca - Posto de Saúde

Posto de Saude Boa Esperanca

Posto de Saúde -

Nova Ipixuna / PA

Serviço do SUS
1

PA | Nova Ipixuna | Joao Paulo II

Pa 150 Km 41 , 01 - Sn (ver no mapa)

(Ver telefone)
1

PA | Nova Ipixuna | Joao Paulo II

Pa 150 Km 41 , 01 - Sn

Como chegar?